Servisní a prodejní centrála koncernu ZF Friedrichshafen AG
s působností pro Česko a Slovensko

Dlouholetá spolupráce a podpora závodního týmu: