Servisní a prodejní centrála koncernu ZF Friedrichshafen AG
s působností pro Česko a Slovensko

Speciální zařízení: Hutchinson